top of page

Dự án Ambon không-nhựa

Dự án không có nhựa ở Ambon nhằm mục đích phát triển một cách tiếp cận tuần hoàn đối với ô nhiễm nhựa ở quy mô địa phương: từ việc thu hồi nhựa từ môi trường nhờ lắp đặt Bẫy rác ở vịnh Ambon, đến phát triển một phương pháp giáo dục để thu hút sự tham gia của người dân địa phương và nâng cao nhận thức về chủ đề ngăn ngừa và giảm thiểu nhựa sử dụng một lần, cũng như nghiên cứu các lựa chọn địa phương để phân loại và tái chế.


Cập nhật video từ tháng 9 năm 2022.

Bạn có muốn theo dõi các hoạt động của Francesca không?

Trên bản đồ tương tác bên dưới, bạn có thể đọc thêm về các cuộc họp và thảo luận của cô ấy với các đối tác và tổ chức địa phương, cũng như tìm hiểu về hòn đảo và tình trạng rác thải hiện tại bằng cách xem qua các bức ảnh mà cô ấy đã chụp trong một số cuộc khảo sát địa điểm.

 

 

 

Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật từ Ambon! Bạn cũng có thể đọc về những thành tựu mới nhất trên phương tiện truyền thông dưới đây!

 

  • Instagram
  • Facebook
  • Black LinkedIn Icon

Bạn có câu hỏi hoặc muốn nghe thêm về dự án?

Đừng ngần ngại liên hệ với Francesca qua email tại

 francesca@clearrivers.eu hoặc qua LinkedIn 

 

 

bottom of page