top of page

CLEAR RIVERS mang lại sự minh bạch trong hoạt động tài chính bằng cách xuất bản các báo cáo hàng năm. Là một tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi chủ yếu phụ thuộc vào quyên góp và tài trợ. Bằng cách xuất bản các báo cáo hàng năm, chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về cách chúng tôi chi tiêu ngân sách mà chúng tôi may mắn được nhận.

logo whit.jpg

Báo cáo năm 2014

01/2015

Báo cáo tài chính và thông tin của CLEAR RIVERS cho năm 2014.

logo whit.jpg

Báo cáo năm 2017

01/2018

Báo cáo và thông tin tài chính năm 2017 của CLEAR RIVERS.

logo whit.jpg

Báo cáo năm 2020

01/2021

CLEAR RIVERS tự hào chia sẻ thành tích và báo cáo tài chính của các hoạt động đã thực hiện trong năm 2020.

logo whit.jpg

Báo cáo năm 2015

01/2016

Báo cáo và thông tin tài chính năm 2015 của CLEAR RIVERS.

Recycled Park July 2 2018_04 (2).JPG

Báo cáo năm 2018

01/2019

CLEAR RIVERS tự hào chia sẻ những thành tựu và báo cáo tài chính của các hoạt động đã thực hiện trong năm 2018.

logo whit.jpg

Báo cáo năm 2021

01/2022

CLEAR RIVERS tự hào chia sẻ thành tích và báo cáo tài chính của các hoạt động đã thực hiện trong năm 2021.

logo whit.jpg

Báo cáo năm 2016

01/2017

Báo cáo và thông tin tài chính năm 2016 của CLEAR RIVERS.

IMG-20200326-WA0018.jpg

Báo cáo năm 2019

01/2020

CLEAR RIVERS tự hào chia sẻ thành tích và báo cáo tài chính của các hoạt động đã thực hiện trong năm 2019.

logo whit.jpg

Báo cáo năm 2022

01/2023

Báo cáo tài chính năm 2022 của CLEAR RIVERS.

bottom of page