top of page

Chúng tôi đang làm gì

Cách tiếp cận của chúng tôi đối với vấn đề ô nhiễm nhựa là sự kết hợp của việc thu hồi nhựa trôi nổi trên sông, kênh và cảng bằng Bẫy rác và dọn dẹp, tạo ra các sản phẩm tái chế và giáo dục thế hệ trẻ.

cleanups White.png

Cleanups

Nhờ các tình nguyện viên, bờ sông được làm sạch khỏi ô nhiễm nhựa.

Litter trap Blue.png

Litter Traps

Bẫy rác của chúng tôi thu hồi nhựa trôi nổi trên sông và cảng mà không sử dụng bất kỳ nguồn năng lượng nào.

IMG_5137.JPG
education white.png

Education

Chúng tôi giáo dục các thế hệ tương lai về vấn đề ô nhiễm nhựa và
các giải pháp trong tầm tay.

Bottle Blue.png

Awareness

Chúng tôi nâng cao nhận thức về ô nhiễm nhựa và các giải pháp.

Recycled white.png

Recycling

Chúng tôi mang lại giá trị mới cho nhựa mà chúng tôi thu hồi bằng cách sử dụng chúng làm vật liệu xây dựng cho các sản phẩm mới.

bottom of page