top of page

Chúng tôi hướng tới một đại dương không nhựa cho tất cả mọi người!

CLEAR RIVERS đang thực hiện sứ mệnh giảm đáng kể lượng nhựa thải ra biển và đại dương.

Chúng tôi phát hiện ra rằng hầu hết nhựa đến vùng biển mở thông qua các con sông. Chúng tôi tập trung vào việc thu hồi nhựa ở các con sông trước khi chúng đến vùng biển rộng, giáo dục về ô nhiễm nhựa và tái chế nhựa thu được thành các sản phẩm mới và bền.

Phi lợi nhuận

CLEAR RIVERS là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký làm thương hiệu của Tổ chức Recycled Island Foundation (RIF).

Recycled Island Foundation (và CLEAR RIVERS) được đăng ký tại Phòng Thương mại Hà Lan (KvK) theo số: KvK 61045225 và RSIN: 854179951

Tổ chức Đảo Tái chế có trạng thái ANBI, còn được gọi là Tổ chức Công ích (PBO).

Các nỗ lực của RIF gần như hoàn toàn cam kết vì lợi ích công cộng. Để đủ điều kiện là ANBI, RIF đáp ứng tất cả các điều kiện được đưa ra trong kế hoạch chính sách.

ANBI Status logo

Gặp các thành viên của chúng tôi

Ramon Knoester

Ramon Knoester

João Afonso Vieira
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey LinkedIn Icon

Giám đốc sáng lập

Quản lý dự án

"ThS. Kiến trúc sư"
 [HL]

"CN Quản lý kỹ thuật xây dựng"
 [BĐN]

Bianca Mannini

Bianca Mannini

 • Grey LinkedIn Icon

Project Manager

"Ths. Môi trường và Quản lý tài nguyên; ThS. Quan hệ quốc tế"
]

 • Grey LinkedIn Icon

Trợ lý dự án

Lennart Murk

 • Grey LinkedIn Icon

Kỹ thuật viên đổi mới sáng tạo

"Quản lý dữ liệu"
[HL]

Muhammad G. Korebima

Muhammad G. Korebima

 • Grey LinkedIn Icon

Quản lý dự án

"Truyền thông bảo tồn,
Văn hóa Truyền thông"
[ID]

Louise Deneuter

"Khoa học môi trường
vì Năng lượng bền vững"
[HL]

Iqbal Masuku

Iqbal Masuku

 • Grey LinkedIn Icon

Trợ lý dự án

"Luật"
 
[ID]

Fanny Delamette

 • Grey LinkedIn Icon

Trợ lý Truyền thông

"Quản trị thương hiệu, Thiết kế
và Truyền thông"
[P]

Rahmat Maba

Rahmat Maba

 • Grey LinkedIn Icon

Trợ lý dự án

"Truyền thông"
[ID
]

Thuy Vo (Teddie)

Thuy Vo (Teddie)

 • Grey LinkedIn Icon

Quản lý dự án

"Phát triển Kinh tế và Doanh nghiệp Xã hội" 
[VN]

Jeroen Wupkes

Jeroen Wupkes

 • Grey LinkedIn Icon

Thành viên

Hội đồng quản trị

"Truyền thông"
[HL]

Marjolein van Noort 

Marjolein van Noort 

 • Grey LinkedIn Icon

Thành viên

Hội đồng quản trị

"ThS. Kinh tế"
[HL] 

Marijke Stamatiou

Marijke Stamatiou

 • Grey LinkedIn Icon

Thành viên

Hội đồng quản trị

"Luật thuế"
[HL]

Mở đơn

Bạn có quan tâm đến việc tham gia nhóm của chúng tôi?

Vui lòng gửi sơ yếu lý lịch và thư động lực của bạn tới info@clearrivers.eu.

bottom of page