top of page

Chúng tôi hướng tới một đại dương không nhựa cho tất cả mọi người!

CLEAR RIVERS đang thực hiện sứ mệnh giảm đáng kể lượng nhựa thải ra biển và đại dương.

Chúng tôi phát hiện ra rằng hầu hết nhựa đến vùng biển mở thông qua các con sông. Chúng tôi tập trung vào việc thu hồi nhựa ở các con sông trước khi chúng đến vùng biển rộng, giáo dục về ô nhiễm nhựa và tái chế nhựa thu được thành các sản phẩm mới và bền.

Phi lợi nhuận

CLEAR RIVERS là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký làm thương hiệu của Tổ chức Recycled Island Foundation (RIF).

Recycled Island Foundation (và CLEAR RIVERS) được đăng ký tại Phòng Thương mại Hà Lan (KvK) theo số: KvK 61045225 và RSIN: 854179951

Tổ chức Đảo Tái chế có trạng thái ANBI, còn được gọi là Tổ chức Công ích (PBO).

Các nỗ lực của RIF gần như hoàn toàn cam kết vì lợi ích công cộng. Để đủ điều kiện là ANBI, RIF đáp ứng tất cả các điều kiện được đưa ra trong kế hoạch chính sách.

ANBI Status logo

Gặp các thành viên của chúng tôi

Ramon Knoester 1 (002).JPG

Ramon Knoester

  • Grey LinkedIn Icon

Trợ lý Truyền thông

"Quản trị thương hiệu, Thiết kế
và Truyền thông"
[P]

joao.jfif
  • Grey LinkedIn Icon

Trợ lý dự án

"Luật"
 
[ID]

bianca.JPG

Bianca Mannini

  • Grey LinkedIn Icon

Trợ lý dự án

"Truyền thông"
[ID
]

Iqbal Masuku

Iqbal Masuku

  • Grey LinkedIn Icon

Trợ lý dự án

"Luật"
 
[ID]

Rahmat Maba

Rahmat Maba

  • Grey LinkedIn Icon

Trợ lý dự án

"Truyền thông"
[ID
]

teddie pic.JPG

Thuy Vo (Teddie)

  • Grey LinkedIn Icon

Trợ lý Truyền thông

"Quản trị thương hiệu, Thiết kế
và Truyền thông"
[P]

CR Intern.jpg

Vo Nguyen Bao Ngoc

  • Grey LinkedIn Icon

Trợ lý dự án

"Luật"
 
[ID]

Jeroen Wupkes

Jeroen Wupkes

  • Grey LinkedIn Icon

Thành viên

Hội đồng quản trị

"Truyền thông"
[HL]

Marjolein van Noort 

Marjolein van Noort 

  • Grey LinkedIn Icon

Thành viên

Hội đồng quản trị

"ThS. Kinh tế"
[HL] 

Marijke Stamatiou

Marijke Stamatiou

  • Grey LinkedIn Icon

Thành viên

Hội đồng quản trị

"Luật thuế"
[HL]

Mở đơn

Bạn có quan tâm đến việc tham gia nhóm của chúng tôi?

Vui lòng gửi sơ yếu lý lịch và thư động lực của bạn tới info@clearrivers.eu.

bottom of page