top of page

Tham gia

Có nhiều cách để tham gia cùng chúng tôi vì một đại dương không nhựa!

Đối với câu hỏi, xin vui lòng liên hệ info@clearrivers.eu

Đại dương của chúng ta bị bao phủ bởi rác thải

CLEAR RIVERS tập trung vào việc ngăn chặn nhựa xâm nhập vào biển và đại dương!

Chúng tôi dựa vào sự đóng góp từ các công ty và cá nhân để có thể thực hiện các dự án này.

Đóng góp của bạn giúp giữ cho đại dương không có nhựa!

IMG_0083_b.jpg
IMG_3920.JPG

"13 năm trước, tôi đã chủ động và bắt đầu dọn dẹp ở Maassluis.

Sau một thời gian, nhiều người đã tham gia cùng tôi, và bây giờ khu vực này sạch sẽ hơn và hành vi của mọi người đang thay đổi.
Mong muốn của tôi là Maassluis trở thành khu vực sạch nhất ở Hà Lan!"
-PAUL

Trở thành Tình nguyện viên

Bạn đang sống ở Hà Lan và muốn đóng góp cho các thành phố và lòng sông sạch hơn?

Đưa CLEAR RIVERS
đến các trường học

Bạn có phải là sinh viên hoặc giáo sư quan tâm đến tính bền vững?

Gửi email cho chúng tôi!

Chúng tôi sẵn sàng cho các bài thuyết trình, hội thảo và bài tập của sinh viên (trực tiếp và trực tuyến).

_VAN0766.jpg
_VAN0066.jpg

Gửi cho chúng tôi ý tưởng của bạn

Bạn có ý tưởng hay ho nào về sản phẩm tuần hoàn tiếp theo mà
chúng tôi nên tạo ra?
Bạn có biết một vị trí cụ thể nơi chúng ta nên đặt Bẫy rác không?

Ý tưởng của bạn rất có giá trị đối với chúng tôi, hãy chia sẻ chúng với chúng tôi!

bottom of page