top of page

Quyên góp cho CLEAR RIVERs:
Ngăn chặn ô nhiễm nhựa ở các dòng sông quốc tế

Cùng nhau, chúng ta hãy tạo ra một tác động lâu dài!

Tham gia với chúng tôi là giải quyết ô nhiễm nhựa

Tại CLEAR RIVERS, chúng tôi cam kết ngăn chặn ô nhiễm nhựa gây hại thêm cho các vùng biển và đại dương quý giá của chúng ta. Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi có thể tiếp tục nỗ lực giải quyết thách thức toàn cầu này.

 

Sứ mệnh và thành tựu của chúng tôi

Với 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi, tái chế và giáo dục nhựa, CLEAR RIVERS đã tạo ra sự khác biệt đáng kể ở 8 quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề vẫn tồn tại trên toàn thế giới và chúng tôi cần sự hỗ trợ liên tục của bạn để mở rộng phạm vi tiếp cận và thúc đẩy đổi mới.

Cùng nhau, chúng tôi hướng đến:

  • Thu hồi rác thải nhựa tại nguồn: Các hoạt động dọn dẹp và bẫy rác thải của chúng tôi hướng đến các dòng sông, vốn là con đường chính gây ô nhiễm nhựa.

  • Trao quyền cho mọi người: Thông qua các sáng kiến giáo dục và nâng cao nhận thức, chúng tôi truyền cảm hứng cho các cá nhân trở thành những người ủng hộ cho một tương lai trong sạch hơn.

  • Đổi mới việc tái sử dụng rác nhựa: Chúng tôi phát triển các phương pháp tái chế sáng tạo để biến rác thải nhựa thành tài nguyên có giá trị.

Đóng góp của bạn trong hành động

Nhờ sự đóng góp của bạn, chúng tôi đã thực hiện thành công một dự án thí điểm ở Borneo, Malaysia. Dự án này được thực hiện với sự cộng tác của FAB và UniBricks, đã có tác động tích cực đáng kể trong việc cải thiện điều kiện môi trường và phúc lợi của cộng đồng địa phương.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng tôi không dừng lại ở đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để mở rộng nỗ lực của chúng tôi tới các quốc gia khác đang vật lộn với ô nhiễm nhựa dọc theo các con sông của họ. Trọng tâm trước mắt của chúng tôi là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, nơi chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác và hợp tác. Bằng cách tăng cường sự hiện diện của chúng tôi ở những khu vực này, chúng tôi có thể đạt được những bước tiến lớn hơn nữa trong việc giải quyết ô nhiễm nhựa và thúc đẩy thay đổi tích cực.

Đóng góp của bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một tương lai sạch hơn và lành mạnh hơn. Cùng nhau, chúng ta hãy mở rộng phạm vi tiếp cận và hướng tới một thế giới nơi các dòng sông và đại dương của chúng ta không còn ô nhiễm nhựa.

Giữ liên lạc

Để luôn cập nhật các dự án của chúng tôi và chứng kiến tác động mà chúng tôi tạo ra cùng nhau:

  • Theo dõi bản tin của chúng tôi

  • Theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi

  • Gửi email cho chúng tôi đến info@clearrivers.eu

 

Thanks for submitting!

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

 

bottom of page