top of page

Vào năm 2017, CLEAR RIVERS, hợp tác với các đối tác địa phương và quốc tế, đã bắt đầu một nghiên cứu khả thi thành công về việc thu hồi rác nhựa ở các con sông mang rác nhựa từ đất liền vào vịnh Ambon.

Với Bẫy rác tạm thời được làm bằng vật liệu sẵn có tại địa phương, CLEAR RIVERS đã có thể ngăn rác thải ra biển. Mặc dù có sự hỗ trợ tuyệt vời từ Thành phố Ambon, ngân sách và công nghệ hạn chế và khiến việc tạo ra một dự án lâu dài trở nên phức tạp. Việc lắp đặt tạm thời cho phép CLEAR RIVERS thu thập dữ liệu về các địa điểm, cải thiện việc lắp đặt Bẫy rác, củng cố mối quan hệ với các đối tác địa phương và biến nghiên cứu khả thi này thành một đề xuất cập nhật, hiệu quả hơn với một kế hoạch dài hạn: Dự án Ambon không nhựa!

Get to know us

bottom of page