top of page
location15 (33).JPG

Ambon là một hòn đảo xinh đẹp ở phía đông Indonesia thuộc tỉnh Maluku. Trong những năm gần đây, dân số của hòn đảo đã tăng từ 233.000 người vào năm 2005 lên 355.500 người vào năm 2017 (Đánh giá dân số thế giới, 2017).
Cùng với sự gia tăng dân số, lượng rác thải cũng tăng theo với tốc độ tương tự, gây thêm áp lực cho thành phố ở các cấp độ khác nhau, chẳng hạn như hệ thống xử lý chất thải: hiện chỉ thu gom - chỉ một phần - rác thải tại các bãi chôn lấp, đảo không thể để xử lý lượng chất thải. Rác thải không được thu gom sẽ bị đổ ở những nơi bất hợp pháp, bị đốt cháy trên tài sản tư nhân, hoặc phần lớn thải ra môi trường, đặc biệt là ở các dòng sông. Khi mưa, các con sông tuôn chất thải ra vịnh Ambon, ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên và cuộc sống hàng ngày của hàng ngàn người dân sống trên biển. Từ việc tác động đến Ambon, nhựa tìm đường đến các vùng biển rộng mở, trở thành một trong những vấn đề môi trường cấp bách nhất hiện nay, giống như nó xảy ra đối với hàng nghìn hòn đảo khác có điều kiện tương tự.

Get to know us

bottom of page