top of page
AFAS

"Cảm động trước vấn đề và lấy cảm hứng từ giải pháp".

 

Đó là cách chúng tôi muốn tóm tắt tầm nhìn của Quỹ AFAS. Và đó là điều đã thúc đẩy chúng tôi trở thành CLEAR RIVERS trong 7 năm qua. Chúng tôi cảm động rằng thế giới đang gây ô nhiễm với tốc độ nhanh chóng và nó truyền cảm hứng cho chúng tôi làm việc chăm chỉ để tìm ra giải pháp cho vấn đề toàn cầu này. Sau một dự án thí điểm trên Đảo Ambon vào năm 2017, nhờ sự hỗ trợ hào phóng của Tổ chức AFAS, CLEAR RIVERS hiện có thể thực hiện một bước cơ bản để đạt được tham vọng chung của chúng ta: làm cho Ambon không nhựa!

Hãy xem video dưới đây để biết cách chúng tôi bắt đầu sự hợp tác hiệu quả này trong dự án Ambon không nhựa .

Get to know us

Và một số hình ảnh trong buổi lễ trao giải sôi nổi.

bottom of page