top of page
CLEAR RIVERS Litter Trap assembled in Thailand, (4).jpeg

Trong sáu tháng qua của dự án, CLEAR RIVERS đã đạt được một số mốc quan trọng ở Ambon:

Từ việc sản xuất ở Hà Lan và lắp ráp ba Bẫy rác ở Thái Lan, đến việc khởi động một chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức thành công với các trường đại học và cộng đồng địa phương.

 

Các bộ phận của Bẫy rác được sản xuất tại Hà Lan và vận chuyển đến Thái Lan, nơi chúng được lắp ráp dưới sự giám sát của Người sáng lập CLEAR RIVERS, người đã đến Thái Lan để hỗ trợ quá trình lắp ráp thiết bị đầu tiên.

CLEAR RIVER hiện đang hoàn tất việc nhập khẩu vào Indonesia, nhằm giao chúng cho Ambon vào tháng 2 năm 2023.

 

Vào tháng 9, hai sinh viên của Đại học AVANS bắt đầu thực tập tại CLEAR RIVERS bằng cách đến Ambon. Hiện tại họ đã ở trên đảo được 3 tháng và họ sẽ quay trở lại vào tháng 1 năm 2023.

Trong thời gian ở trên Đảo, họ tập trung vào hai trụ cột chính của hành động CLEAR RIVERS:

Các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức, triển khai Bẫy rác và phân tích chất thải.

Họ đang nghiên cứu và theo dõi tình hình ô nhiễm nhựa, các địa điểm khả thi để triển khai Bẫy rác trong tương lai cũng như tiến hành khảo sát để thu thập phản hồi và ý kiến từ những người sống gần bờ vịnh và dọc theo các con sông bị ô nhiễm. Đồng thời, họ đã tổ chức thành công các hoạt động dọn dẹp và hội thảo để nói về sứ mệnh của CLEAR RIVERS, cụ thể là về dự án không nhựa ở Ambon và những bước phát triển trong tương lai của nó. Trong những sự kiện này, họ đã có thể thu thập ý tưởng và mong muốn của mình cho các dự án, cũng như chia sẻ những mối quan tâm và ý kiến ​​của họ về tình trạng rác thải trên Đảo.

 

Vui lòng xem một số hoạt động nêu trên trong slide trình chiếu dưới đây.

Xuất bản vào tháng 12 năm 2022

Cập nhật trước:

workshop with Maluku provincial environmental service and secretary from Kota Ambon.JPG

Vào tháng 5 năm 2022, Francesca, Quản lý Dự án CR, đã dành 5 tuần ở Ambon, để hiểu rõ hơn về hòn đảo, hợp tác chặt chẽ với người dân địa phương và đặt nền móng cho việc triển khai thành công ba Bẫy rác ở vịnh Ambon.

Xây dựng một khuôn khổ thỏa thuận và hợp tác với các tổ chức và cơ quan địa phương như Trung tâm nghiên cứu, trường đại học và tổ chức phi chính phủ, ở cấp làng, thành phố và tỉnh là điều cơ bản. Trong khi ba Bẫy rác đang trên đường từ Rotterdam đến Ambon, CLEAR RIVERS đang xây dựng một mạng cục bộ mạnh mẽ và đáng tin cậy:

hợp tác chặt chẽ với người dân từ Ambon là chìa khóa để phát triển cách tiếp cận hiệu quả đối với từng bước của dòng chất thải nhựa ở quy mô địa phương:

từ nghiên cứu và phân tích vị trí, từ thu gom và phân loại rác thải đến phát triển các chương trình giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề toàn cầu này và đặc biệt là về giải pháp của CLEAR RIVERS.

 

Xuất bản vào tháng 6 năm 2022

Hình ảnh ô nhiễm nhựa ở đảo Ambon:

bottom of page