top of page

Hỗ trợ CLEAR RIVERS

Hãy trở thành thành viên của CLEAR RIVERS.
Các khoản quyên góp thường xuyên có thể hỗ trợ chúng tôi trong công việc hàng ngày để thực hiện các hoạt động và tác động của chúng tôi!

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ info@clearrivers.eu​

Trở thành Thành viên

Quyên góp theo tháng

Thành viên Cá heo

Quyên góp hằng năm

Khoản khác:

Thành viên Cá mập

Quyên góp theo quý

Thành viên Cá voi

Quyên góp Quà tặng sinh nhật

Sinh nhật của bạn sắp đến gần phải không?
Bạn có thể đề xuất gia đình và bạn bè của bạn quyên góp cho CLEAR RIVERS và ủng hộ sứ mệnh hướng tới một vùng biển không có rác thải nhựa!
Bạn sẽ nhận được chứng chỉ Người bảo vệ đại dương.​

bottom of page