top of page

Bẫy rác tại Sandakan, Malaysia

Cùng với đối tác của chúng tôi là Future Alam Borneo, CLEAR RIVERS đã đặt hai Bẫy rác ở Sandakan, Malaysia. Hai Bẫy rác là nguyên mẫu được xây dựng bằng vật liệu địa phương và được đặt tại các khu vực của Đảo Berhala và làng nước Sim Sim. Với hai nguyên mẫu này, chúng tôi đang thu hồi nhựa và thu thập dữ liệu về chất lượng và đặc điểm của nó để thiết lập kế hoạch tái chế.
Chúng tôi đang học hỏi, khám phá và cải tiến các thiết bị nổi để thu gom nhựa từ đại dương.
Hoạt động dưới nước gần một năm, hai bẫy rác đã thu gom được gần 1 tấn rác thải nhựa.

Hiện vẫn còn ở dưới nước, bất chấp những hậu quả tiêu cực của đại dịch và một số đợt phong tỏa đã ảnh hưởng đến đất nước, các bẫy rác vẫn đang thu hồi nhựa từ đại dương hàng ngày.

Chúng tôi hiện đang làm việc để thực hiện một cách tiếp cận bền vững đối với rác mà chúng tôi thu được. Chúng tôi muốn thực hiện kế hoạch tái chế để tái chế nhựa thành các yếu tố kiến trúc và gạch để cải thiện điều kiện sống và nhà ở.

Cho đến nay, chúng tôi đã có thể tổ chức một container vận chuyển làm nơi lưu trú và không gian làm việc trong tương lai. Alam Borneo trong tương lai đã có thể mua một chiếc máy để thử nghiệm với nhựa thu được và tạo ra những mẫu đầu tiên.

bottom of page